« Home

Voimakasta kasvua vahvistetaan organisaatiomuutoksella

Mar 21, 2017 Cimcorp Headquarter
READING TIME < 1 MIN

Sisälogistiikan automaatioratkaisujen uranuurtaja Cimcorp kasvaa vauhdilla. Yrityksen tilauskanta on vahva ja liikevaihdon kasvu jatkuu myös tänä vuonna. Kasvuyrityksen rakennetta selkiytetään organisaatiomuutoksella, jotta laajenevaa asiakaskuntaa pystytään palvelemaan optimaalisesti.

Ulvilassa pääkonttoriaan pitävä Cimcorp on optimoinut lähettämöjen, jakelukeskusten ja rengastehtaiden materiaalivirtoja yli 30 vuoden ajan. Yhtiöllä on tytäryritykset Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Kansainvälisen kasvun tueksi on nyt perustettu Cimcorp-konsernin johtoryhmä (Cimcorp’s Group Executive Management), myyntitoiminnot on yhdistetty ja ohjelmistosuunnittelu muodostettu omaksi osastokseen. Organisaatiomuutoksella haetaan lisää tehokkuutta päivittäiseen toimintaan sekä tukea kasvuun. Konsernin johtoryhmään on nimitetty nimikkeellä Vice President, Business Development, Tero Peltomäki, joka vastaa jatkossa liiketoiminnan, teknologian ja konsernitason yhteistyön kehittämisestä, nimikkeellä Vice President, Finance & Administration Marjo Rimpelä vastuualueenaan talous ja hallinto sekä Pohjois-Amerikan toimintojen johtaja Rick Trigatti (North America President of Cimcorp). He raportoivat yrityksen toimitusjohtajalle Masatoshi Wakabayashille.

Cimcorpin myynti keskitetään nyt yhdeksi osastoksi Kai Tuomisaaren, Vice President, Sales, alaisuuteen. Hänen vastuullaan on kansainvälinen myynti ja myyntiverkoston kehittäminen. Sisälogistiikan automaatioratkaisuissa ohjelmistojen merkitys on kasvanut merkittävään osaan.

Asiakkaiden materiaalivirtojen optimoimiseksi myös ohjelmistosuunnittelu keskitetään, uuden Software-osaston johtoon on nimitetty Pasi Kankaanpää (Director, Software). Samalla Sakari Mikkola nimitetään tuotekehitysosaston ohjelmistokehityksen esimieheksi (Head of Software Development).

Cimcorpin liikevaihto on kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. Samaan aikaan henkilökunnan määrä on lisääntynyt kolmanneksella. Vuonna 2016 liikevaihto kasvoi 35 %, ja tämän vuoden ennuste näyttää erittäin lupaavalta vahvan tilauskannan ansiosta. Kasvu näkyy myös rekrytoinneissa. Kuluvan vuoden aikana taloon on palkattu jo 20 uutta työntekijää.

Toimitusjohtaja Wakabayashin mukaan toteutetulla organisaatiomuutoksella vastataan kasvuhaasteisiin: ”Meillä on kymmeniä asiakasprojekteja eri puolilla maailmaa, ja palkkaamme koko ajan lisää henkilökuntaa.”