« Home

Sertifikaatti työterveyteen ja -turvallisuuteen panostamisesta

Jan 19, 2017 Cimcorp Headquarter
READING TIME < 1 MIN

Cimcorpissa panostetaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuulliseen toimintaan (CSR). Yhtenä osoituksena tästä, yhtiölle onkin nyt myönnetty OHSAS työterveys- ja työturvallisuus -sertifikaatti. Työturvallisuusohjelman tarkoituksena on palvella yrityksen sidosryhmiä niin toimistossa, hallissa kuin asiakaskohteissamme.

Cimcorpin yritysvastuu (CSR) toiminta on tärkeässä osassa yrityksen kestävää ja vastuullista liiketoimintaamallia. Työturvallisuusjärjestelmä on integroitu Cimcorpin liiketoimintaan ja se kattaa organisaation kaikki tasot ja toiminnot. Kokonaisvaltaisella ja tavoitteellisella työsuojeluasioiden hoidolla pyritään minimoimaan työympäristön riskit sekä takaamaan parempi työhyvinvointi.

”Tavoitteenamme on turvata kaikkien sidosryhmiemme turvallisuus ja hyvinvointi työntekijöistä asiakkaisiin, sekä huomioida vastuumme niissä yhteisöissä, joissa työskentelemme.”
Miia Vironen
QHSE-johtaja, Cimcorp

Yrityksen yhteiskuntavastuu koostuu kolmesta ydinkohdasta: sen täytyy olla ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesta kestävää liiketoimintaa. Cimcorpissa ympäristö- ja yhteiskuntavastuu on toiminnan keskeisiä arvoja ja mukana organisaatiorakenteessa, prosesseissa ja tuotteissa.

Cimcorpille on nyt myönnetty työterveys- ja työturvallisuusasioihin panostamisesta OHSAS 18001 -sertifikaatti. Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkoituksena on vähentää potentiaalisia riskejä sekä minimoida onnettomuuksien määrä sekä niiden haitallisuus, sekä tuottaa optimaalista työhyvinvointia Cimcorpin henkilökunnalle kaikissa työkohteissa kaikkialla maailmassa. Sisäisten tarkastusten ja toimien lisäksi myös ulkopuolisen sertifiointilaitoksen auditoijat tekevät Cimcorpiin vuosittaisia auditointeja taatakseen puolueettoman arvioinnin ajantasaisten työterveys- ja työturvallisuus -vaatimusten noudattamisesta.

Työsuojelu on ollut osa organisaation jokapäiväistä toimintaa ja keskeinen osa Cimcorpin johtamiskulttuuria, vaikka sertifikaatti onkin tuore saavutus. Yrityksessä on toteutettu useita terveyshankkeita kuten hyvinvointikoulutus ravintokoulutuksineen, tehdään turvallisuuskävelyitä, kartoitetaan työtyytyväisyyttä, tehdään riskiarvioita sekä tarjotaan yleinen työterveyshuolto henkilökunnalle. Työterveys- ja työturvallisuus ovat pitkäjänteistä ja jokapäiväistä toimintaa, jossa normien, ohjeiden ja sääntöjen tavoitteena on lisätä työhyvinvointia.