« Home

Monikäyttöinen muovilaatikko voittajaksi hedelmä- ja vihannespakkausten ympäristötarkastelussa

Jun 16, 2007 Cimcorp Headquarter
READING TIME < 1 MIN

Hedelmien ja vihannesten toimitusjärjestelmä on erittäin laaja, monimutkainen ja ennen kaikkea tauoton logistinen prosessi, jolla on merkittävä vaikutus ympäristöön ja jopa yhteiskunnallisiin suhteisiin. Saksassa selvitettiin alalla yleisimmin käytössä olevien kaupallisten pakkausjärjestelmien ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Vuoden 2005 huhtikuussa saksalainen ympäristösäätiö, Stiftung Initiative Mehrweg (SIM), käynnisti elinkaariarviointiprojektin, jonka tavoitteena oli analysoida ja vertailla Euroopan kolmen käytetyimmän kuljetuspakkausjärjestelmän vaikutuksia ympäristökuormitukseen. Säätiö keräsi tietoa myös järjestelmien kustannuseroista ja sosiaalisista vaikutuksista suhteessa kestävään kehitykseen. Tutkimuksen tekijöiksi valittiin Stuttgartin yliopiston rakennusfysiikan laitoksen elinkaaritekniikan osasto ja sen kanssa tiiviissä yhteistyössä toimiva PE International. Tutkimuksen tarkasti ja kommentoi riippumaton Five Winds International –tutkimuslaitos.

Euroopassa käytetään hedelmien ja vihannesten kuljetuksiin pääosin kolmea pakkaustyyppiä: muovikoreja, pahvi- ja puulaatikoita. Muovikorit ovat palautettavia, uudelleen käytettäviä ja koottavia ratkaisuja. Puu- ja pahvilaatikot kulkevat vain yhteen suuntaan, toimittajilta tilaajille. Tutkimuksessa vertailtiin näiden pakkausjärjestelmien ekologisia etuja ja haittoja. Tarkasteltavina olivat viisi tärkeintä hedelmä- ja vihannestuottajamaata (Alankomaat, Espanja, Italia, Ranska ja Saksa) ja neljä suurinta markkina-aluetta (Alankomaat, Iso-Britannia, Ranska ja Saksa).

– Näin pystyimme mallintamaan markkinat mahdollisimman realistisesti, kertoo DI Leif-Patrik Barthel Stuttgartin yliopistosta. – Itse asiassa tutkimuksemme on kattavampi kuin tyypillinen elinkaariarviointi. Se käsittelee aihetta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Teknisten ja taloudellisten tarkastelujen lisäksi mukana oli myös sosiaalinen näkökulma.

Palautettavat muovikorit saavuttivat vertailussa selkeän pistevoiton. Niukasti hopealle jäivät kertakäyttöiset puulaatikot. Matalasta markkinaosuudesta (8-10 %) johtuen kakkostilasta ei koidu ympäristölle juurikaan konkreettista hyötyä. Kaukana perässä maaliin tulivat pahvilaatikot.

Tutkimuksen mukaan muovikorien ympäristöetu verrattuna yksisuuntaisin järjestelmiin kasvaa, kun niiden käyttöikää ja valmistuksessa hyödynnettävien kierrätysmateriaalien määrää nostetaan. Palautusjärjestelmä oli myös selkeästi yksisuuntaista järjestelmää kustannustehokkaampi.