Cimcorpin terveys- ja turvallisuuspolitiikka on ISO 45001 -standardin vaatimusten mukainen. Tämä käytäntö kattaa kaikki Cimcorp Oy: n ja Cimcorp Automation Ltd: n toiminnot.

Johdon sitoutuminen

Yritysjohtomme yhdessä esimiesten kanssa on vastuussa H&S -kulttuurin järjestelmällisestä kehittämisestä sekä työterveys- ja työtavoitteiden asettamisesta ja seurannasta. Johto ja esimiehet ovat vastuussa siitä, että H & S -politiikan sisältö ja henki välitetään ja ymmärretään ja että toimintamme on politiikkamme mukaista. Tuemme avointa viestintää H & S -asioista.

Ennaltaehkäisevä toiminta

Olemme sitoutuneet ennaltaehkäisevään lähestymistapaan työturvallisuuden suhteen ja pyrimme tunnistamaan, arvioimaan ja minimoimaan riskit. Asennuspaikan riskiarvio tehdään aina ennen työn aloittamista. Kannustamme sivustokohtaista turvallisuustietokoulutusta ja varmistamme, että turvallisuusohjeet pidetään ajan tasalla.

Olemme sitoutuneet turvallisen toiminnan ja tuotteiden jatkuvaan kehittämiseen. Yrityksemme ydinarvona tuemme kestävää ja vastuullista toimintaa ympäröivän yhteisön jäsenenä.

Turvallisia työskentelytapoja

Varmistamme asiaankuuluvan H&S -lainsäädännön ja asiakkaiden vaatimusten noudattamisen. Työtapaturmien välttämiseksi odotamme kaikkien työntekijöidemme toimivan vastuullisesti ja korostavan jokaisen työntekijän velvollisuutta tunnistaa työturvallisuusriskit. Lisäksi olemme sitoutuneet ylläpitämään korkeita puhtausstandardeja ja hyvää siivousta kotona ja asennuspaikalla.

Tarjoamme säännöllisesti työntekijöillemme mahdollisuuden kuulemiseen ja osallistumiseen voidaksemme soveltaa parhaita turvallisuuskäytäntöjä palveluissamme ja työympäristössämme.

Terve organisaatio

Olemme sitoutuneet tarjoamaan kaikille työntekijöillemme terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä omalla työpaikallaan että asennuspaikoilla. Pyrimme aktiiviseen terveydenhuoltoon, edistämme ja ylläpidämme työkykyä sekä työntekijöidemme hyvinvointia.

Ammattitaitoinen henkilöstö

Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaalle laatua kaikessa toiminnassamme sopimuksissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tai ylittämiseksi. Olemme asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja pyrimme pitkäaikaisiin suhteisiin tyytyväisten asiakkaiden kanssa. Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme tasapuolisesti ja tasapuolisesti.